Ontwikkeling regeldrukkosten

Voldoen aan wetten en regels kost bedrijven geld. Deze kosten noemen we regeldrukkosten. Het kabinet volgt de ontwikkeling van de regeldrukkosten van zowel de nationale als de Europese wetten en regels en brengt die in kaart.

Welke soorten regeldrukkosten zijn er?

Er zijn meerdere soorten regeldrukkosten. Ze kunnen ontstaan door informatieverplichtingen, zoals het verplicht aanleveren van gegevens, of door inhoudelijke verplichtingen, zoals het aanpassen van een product of bedrijfsproces als de regels veranderen. Daarnaast kunnen regeldrukkosten eenmalig zijn of structureel en dus steeds terugkeren.

Waarom kijkt het kabinet naar de regeldrukkosten van Europese wetten en regels?

Het kabinet wil regeldrukkosten zoveel mogelijk beperken. Daarvoor moet duidelijk zijn waar de kosten precies vandaan komen. Naast Nederlandse wetten en regels bestaat ook Europese regelgeving waar bedrijven aan moeten voldoen. Het geeft dus een totaalbeeld.

Waar komen de cijfers over regeldrukkosten vandaan?

Ministeries moeten de gevolgen van wetten en regels op regeldrukkosten in kaart brengen. Daarvoor berekenen of schatten ze de eenmalige en de structurele regeldrukkosten die een wet of regel veroorzaakt. Deze berekening of schatting staat in de toelichting bij nieuwe wetten en regels. Het ministerie van EZK neemt die kosten vervolgens op in een database. De gegevens voor de database komen uit de overzichten op wetgevingskalender.nl en wetten.overheid.nl

In de database staan de toenames en afnames van regeldrukkosten die nationale en Europese regels veroorzaken. Regeldrukkosten van subsidieregelingen staan niet in de database, want een subsidie aanvragen is vrijwillig en geen verplichting.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?

Bij de regeldrukberekeningen in de toelichting bij wet- en regelgeving gaat het altijd om een benadering van de werkelijkheid. Vaak worden vooraf inschattingen gemaakt op basis van eigen contacten met de sector, of die van de uitvoeringsorganisatie, toezichthouder of brancheorganisatie. Soms is er sprake van aannames of minder nauwkeurige inschattingen en wordt bijvoorbeeld gerekend met bandbreedtes en gemiddelden. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk kijkt bij de totstandkoming van wet- en regelgeving altijd mee om de regeldrukkosten bij wet- en regelgeving zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen.

Zijn de cijfers actueel?

Het ministerie werkt de cijfers één keer per maand bij. Het gaat dan om de regeldrukkosten van wet- en regelgeving die in de maand daarvoor in werking zijn getreden.

Klik hieronder op de cijfers die u wilt bekijken.

Overzicht actuele cijfers ontwikkeling regeldrukkosten

Structurele kosten 2023 Eenmalige kosten 2023
Structurele kosten 2022 Eenmalige kosten 2022
Structurele kosten 2021 Eenmalige kosten 2021
Structurele kosten 2020 Eenmalige kosten 2020
Structurele kosten 2019 Eenmalige kosten 2019
Structurele kosten 2018 Eenmalige kosten 2018
Structurele kosten periode 2018-2022 Eenmalige kosten periode 2018-2022