Structurele kosten 2022

Totaal structurele kosten 2022

Totaal structurele kosten 2022
Totale structurele kosten 2022 in €
Totaal€ 164.455.102
Nationaal€ 42.521.580
Europees€ 121.933.522
Brontabel als csv (120 bytes)

Toelichting

De totale structurele regeldrukkosten als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving kwamen in 2022 uit op ruim € 164 miljoen. Daarvan komt ongeveer € 42 miljoen door nationale regelgeving en ongeveer € 122 miljoen door Europese regelgeving.

Grootste toenames structurele kosten in 2022

Grootste toenames structurele kosten in 2022
Regeling  Toename Ministerie EU-gerelateerd?
1 Implementatiewet Richtlijn modernisering consumentenbescherming 2019/2161 €81.000.000   Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ja
2 Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen €28.500.000  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Nee
3 Wijziging Regeling voertuigen in verband met het verplicht stellen van een roetdeeltjesmeting bij de APK €18.184.000  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ja
4 Implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (2019/1152)  €13.000.000   Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ja
5 Wijziging Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek) € 7.927.866  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nee

Toelichting

De volgende regelingen veroorzaakten in 2022 de meeste structurele regeldrukkosten.

1. Implementatiewet Richtlijn modernisering consumentenbescherming 2019/2161

Deze wet implementeert de verplichtingen uit de Europese Richtlijn modernisering consumentenbescherming. De informatie- en transparantieverplichtingen in de Richtlijn richten zich vooral op online handelaren en aanbieders van onlinemarktplaatsen. Hiermee sluiten de Europese consumentenregels beter aan bij nieuwe technologieën en marketingmethoden. Ook wordt zo een stap gezet om de consument beter te beschermen in een snel veranderende online omgeving. Zie voor meer informatie de Memorie van Toelichting bij deze wet.

2. Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen

Dit besluit regelt onder andere de statiegeldverplichting voor metalen drankverpakkingen (blikjes) met een inhoud van 3 liter of minder. Dit betekent dat de producent en importeur verplicht zijn om statiegeld in rekening te brengen en dit, na gebruik van de verpakking, bij inname weer terug te betalen aan de klant. Daarnaast moeten de producent en importeur verplicht 90% van de verkochte blikjes gescheiden inzamelen. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.

3. Wijziging Regeling voertuigen in verband met het verplicht stellen van een roetdeeltjesmeting bij de APK

De wijziging van de Regeling voertuigen verplicht de deeltjestest voor controle van roetfilters bij de APK. APK-erkenninghouders krijgen te maken met extra kosten door het aanschaffen van een deeltjesteller. Zie voor meer informatie de toelichting bij deze Regeling.

4. Implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (2019/1152)

Deze Europese richtlijn wil ervoor zorgen dat arbeidsvoorwaarden verbeteren. De richtlijn stimuleert dat de voorwaarden transparanter en voorspelbaarder worden. Dit moet zorgen voor meer aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt. Voor werkgevers die niet werken met modelarbeidsovereenkomsten geldt dat zij steeds bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst verplicht informatie over de arbeidsvoorwaarden moeten verstrekken. Daarnaast geldt dat werkgevers moeten reageren op een verzoek van de werknemer om een arbeidsrelatie met meer zekerheid, op grond van de Wet flexibel werken, of op een verzoek tot informatie over de arbeidsvoorwaarden. Zie voor meer informatie de Memorie van Toelichting bij deze Wetswijziging.

5. Wijziging Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)

Het wetsvoorstel regelt dat mijnbouwondernemingen financiële waarborgen nemen voor de kosten voor het verwijderen van infrastructuur voor de winning van olie en aardgas. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze Wetswijziging.

Grootste afnames structurele kosten in 2022

Grootste afnames structurele kosten in 2022
Regeling Afname Ministerie EU-gerelateerd?
1 Wijziging Regeling voertuigen in verband met het verplicht stellen van een roetdeeltjesmeting bij de APK €6.800.000  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ja
2 Wijziging Woningwet n.a.v. evaluatie Herzieningswet toegelaten instellingen €205.000  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nee
3 Wijziging Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)  €109.998  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nee
4 Wijziging Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet  €9.750   Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nee

Toelichting

De volgende regelingen waren in 2022 verantwoordelijk voor de grootste afnames van de structurele regeldrukkosten.

1. Wijziging Regeling voertuigen in verband met het verplicht stellen van een roetdeeltjesmeting bij de APK

De wijziging van de Regeling voertuigen verplicht de deeltjestest voor controle van roetfilters bij de APK. APK-erkenninghouders krijgen te maken met extra kosten door het aanschaffen van een deeltjesteller. Zie voor meer informatie de toelichting bij deze Regeling.

2. Wijziging Woningwet n.a.v. evaluatie Herzieningswet toegelaten instellingen

Deze wijziging regelt de verbetering van de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet. Dit gebeurt door meer mogelijkheden te geven voor lokaal maatwerk, ruimte te geven voor meer risicogericht toezicht en de administratieve lasten te beperken. Met het schrappen van onnodige detailregels wordt de stapeling van waarborgen weggenomen en regels vereenvoudigd en verduidelijkt. Zie voor meer informatie de Memorie van Toelichting bij deze wetswijziging.

3. Wijziging Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)

Het wetsvoorstel regelt dat mijnbouwondernemingen financiële waarborgen nemen voor de bekostiging van de verwijdering van infrastructuur voor de winning van olie en aardgas. Zie voor meer informatie de Memorie van toelichting bij deze Wetswijziging.

4. Wijziging Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet

Dit besluit regelt de aanpassing van een aantal bepalingen in het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. Het gaat onder andere om een verduidelijking in de systematiek van het doorberekenen van toezichtkosten. De wijzigingen in de vergoedingensystematiek leiden tot een beperkte regeldrukvermindering, doordat de mogelijkheid wordt gecreëerd dat voor nader te bepalen categorieën baathebbers er minder betaalmomenten zullen zijn. Zie voor meer informatie de Nota van toelichting bij dit Besluit.