Regeldrukmonitor

De Regeldrukmonitor geeft informatie over de regeldrukkosten voor bedrijven die door nieuwe wet- en regelgeving worden veroorzaakt. Daarnaast laat de Regeldrukmonitor zien wat de overheid doet om regeldruk voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken. 

Het kabinet pakt de regeldruk voor bedrijven aan met deze vier bouwstenen: werkbaar, meetbaar, merkbaar en vindbaar. 

Vier puzzelstukken: werkbaar, meetbaar, vindbaar, merkbaar

Via deze website wordt aandacht besteed aan de verschillende onderdelen van deze bouwstenen. In eerste instantie zijn dat de MKB-toets (werkbaar), het onderzoek naar MKB-indicatorbedrijven (meetbaar) en de life-eventsaanpak (merkbaar). 

De komende maanden zal deze website verder worden uitgebreid met informatie over andere onderdelen die bij deze bouwstenen horen.