Innovatiebudget voor WetWijzer Bedrijven en regeldrukkosten eerste helft 2024 online

Het Ministerie van BZK heeft deze week innovatiebudget voor de WetWijzer bedrijven beschikbaar gesteld. Met dit budget start een experiment om een prototype te ontwerpen, ontwikkelen, testen en evalueren dat ondernemers moet helpen snel inzicht te krijgen in de voor hen relevante wet- en regelgeving. Dankzij een combinatie van slimme zoektechnologie en generatieve AI kunnen ondernemers interactief vragen stellen en antwoorden krijgen over wet- en regelgeving,. Op deze manier wordt het voor hen eenvoudiger te bepalen welke regels voor hun specifieke situatie gelden.

Met het Innovatiebudget Digitale Overheid stimuleert het ministerie van BZK de samenwerking en innovatie tussen overheidsorganisaties. De WetWijzer Bedrijven is een gezamenlijk initiatief van EZ (Cluster Betere Regelgeving), Logius, Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP), KvK en RVO. 

Regeldrukkosten

De cijfers van de ontwikkeling van de regeldrukkosten zijn voor het eerste half jaar bijgewerkt. Zo is er een afname te zien in de regeldrukkosten op nationaal niveau. Dit komt door de invoering van de Omgevingswet. Op Europees vlak nam de regeldrukkosten toe door de tweede tranche van de wetgeving rondom plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik.