MKB-toets

Mkb-ondernemers praten al in een vroeg stadium mee over nieuwe wetten en regels die grote gevolgen voor het mkb kunnen hebben. In een panelgesprek geven de ondernemers aan of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn. Ook kijken ze of er geen nieuwe problemen door ontstaan. Dit heet de MKB-toets, Agrarische-bedrijfstoets (LNV) en Praktijktoets (VWS). Het doel is om regeldruk voor mkb-ondernemers zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Doordat zij al in een vroeg stadium meepraten, kunnen hun adviezen nog tot aanpassingen in de nieuwe wetten en regels leiden. 

Als de nieuwe wetten en regels bijna af zijn, is er nog een internetconsultatie. De adviezen van de mkb-ondernemers zijn dan al meegenomen. Zo is er geen overlap.

MKB-toets bestaande regelgeving

Het kabinet wil de MKB-toets verder uitbreiden naar bestaande regelgeving door na tenminste een jaar van inwerkingtreding van nieuwe regelgeving een soort APK-check uit te voeren. Deze check na inwerkingtreding is bedoeld om op basis van klachten van ondernemers snel aanpassingen in de uitvoering of toezicht te kunnen doorvoeren. De kern van de check is bespreking van de ervaren uitvoerbaarheid voor het mkb.

Stand van zaken

Klik hier voor een overzicht van voorgenomen en uitgevoerde MKB-toetsen. Bekijk hier de resultaten van de MKB-toets.

Regeldrukprogramma

In het programma vermindering regeldruk ondernemers zet het kabinet verschillende instrumenten in om de regeldruk aan te pakken. Naast de MKB-toets zet het kabinet meer instrumenten in: