Wat is Regeldruk

Bedrijven moeten voldoen aan verschillende wetten en regels. De tijd die het ze kost om uit te zoeken welke dat zijn en de maatregelen die zij nemen om eraan te kunnen voldoen, noemen we regeldruk. Het zijn de investeringen en inspanningen die bedrijven doen om zich aan wet- en regelgeving van de overheid te houden. Regeldruk bestaat uit regeldrukkosten en ervaren regeldruk.

Wat zijn regeldrukkosten?

Voldoen aan wet- en regelgeving kost tijd en geld, de optelsom hiervan zijn de totale regeldrukkosten. Bedrijven moeten bijvoorbeeld voldoen aan informatieverplichtingen, zoals het aanleveren van gegevens, en inhoudelijke verplichtingen, zoals het aanpassen van producten of processen. De tijd die bedrijven daaraan besteden of de investeringen die ze daarvoor moeten doen, kosten geld en dat zijn regeldrukkosten.

Wat is ervaren regeldruk?

Bij ervaren regeldruk gaat het om het gemak waarmee een ondernemer aan de wet kan voldoen. Is het werkbaar en sluit de regel goed aan bij de bedrijfsvoering? Dan ervaart een ondernemer vaak minder regeldruk dan wanneer hij of zij het nut van de regel niet inziet. Dit kan liggen aan onduidelijke communicatie over de precieze gevolgen van regelgeving in de praktijk, of aan problemen in de uitvoering ervan. Het gaat dus om de mate waarin een ondernemer de wet- en regelgeving als belastend ervaart. Dit kan per ondernemer verschillen. 

Wat doet het kabinet om regeldruk aan te pakken?

Het kabinet heeft een Rijksbreed programma vermindering regeldruk ondernemers opgezet om onnodige regeldruk aan te pakken. Hoewel regels onmisbaar zijn voor de economie en de samenleving, kan te veel regeldruk de economische groei en bedrijvigheid remmen. Het programma bevat verschillende instrumenten om onnodige regeldruk aan te pakken of te voorkomen, hier kunt u over lezen op deze website. 

De instrumenten zijn: