Life-eventsaanpak

In het bestaan van een bedrijf zijn er bepaalde sleutelmomenten waarop ondernemers veel moeten regelen. Denk aan de start van het bedrijf, de aankoop van een gebouw of het aannemen van personeel. Deze momenten noemen we levensgebeurtenissen, ofwel life events. Rondom deze life events kunnen ondernemers tegen knelpunten aanlopen. Met de life-eventsaanpak zoekt de Rijksoverheid samen met bedrijven naar passende oplossingen om de regeldruk rondom life events zo laag mogelijk te houden.

Klantreisonderzoek

Bij levensgebeurtenissen moeten ondernemers veel regelen met de overheid, maar het contact verloopt niet altijd even soepel. Daarom richt het ministerie van Economische Zaken zich binnen de life-eventsaanpak via klantreisonderzoeken op het in kaart brengen van knelpunten. Onder andere in de communicatie en dienstverlening rondom levensgebeurtenissen. Ook zet het zich in voor eenvoudigere wet- en regelgeving. Het werkt dus aan zo concreet mogelijke initiatieven en oplossingen waarmee ondernemers écht geholpen zijn.

Kleine én grote aanpassingen 

Vaak draait het bij de life-eventsaanpak om kleine zaken die snel veranderd kunnen worden, zoals het snel aanpassen van teksten in brieven en op websites. Maar het kan ook gaan om complexe processen of regelgeving die aanpassingen vragen en die meer tijd, geld en energie kosten. Vandaar dat het ministerie in deze aanpak zoveel mogelijk samenwerkt met alle partijen in de overheidsketen rond specifieke levensgebeurtenissen. Zo kan het zo snel mogelijk oplossingen realiseren.

Regeldrukprogramma

In het programma vermindering regeldruk ondernemers zet het kabinet verschillende instrumenten in om de regeldruk aan te pakken. Naast de life-eventsaanpak zet het kabinet meer instrumenten in:

Resultaten

Bekijk hier de resultaten van de life-eventsaanpak.