Resultaten life-eventsaanpak

Deze pagina toont de resultaten van verschillende klantreizen over levensgebeurtenissen van een bedrijf. Denk hierbij aan de start van een bedrijf en de aankoop van een gebouw. Of het in dienst nemen van personeel. 

Klantreisonderzoek 'het vinden van financiering'

Het vinden van kleine financieringen is voor mkb-ondernemers steeds vaker een complexe zaak. De klassieke route via de huisbankier is lastiger geworden en de alternatieve mogelijkheden groeien. Uit het onderzoek rondom deze levensgebeurtenis kwam niet naar voren dat ondernemers direct regeldruk ervaren als gevolg van wet- en regelgeving. Het onderzoek liet zien dat ondernemers niet altijd op de hoogte zijn dat er vanuit verschillen overheden informatie en advies beschikbaar is. Het advies en de informatie biedt ondersteuning bij impactvolle keuzes. Door samen te werken kan de ondernemer de weg in financieringsland beter vinden. Ook helpt het juiste advies de kans te verhogen op het sneller verkrijgen van duidelijkheid en een passende financiering.

Inzichten uit de klantreis worden meegenomen in de ontwikkeling van een financieringshub voor ondernemers, waarmee de zoektocht naar financiering kan worden vereenvoudigd en ondernemers gemakkelijk advies en/of passende financiering kunnen vinden.

Inzichten uit onderzoek onder ondernemers

Oplossingen voor ondernemers die financiering zoeken

Werkwijze en betrokken organisaties

Zie ook Kamerbrief Financiering en digitalisering mkb

Klantreisonderzoek 'duurzaam ondernemen'

Steeds meer ondernemers gaan duurzaam ondernemen. Vanuit een persoonlijke drijfveer, vanuit economisch perspectief of vanuit wettelijke verplichtingen. Daarvoor willen ondernemers concrete, direct toepasbare informatie die aansluit bij hun bedrijfssituatie. Het is aan de overheid om hen te ondersteunen en te motiveren in het nemen van duurzame beslissingen. Door de voordelen van duurzaam ondernemen te bewijzen én door juiste, relevante informatie op het juiste moment te geven. Diverse acties zijn inmiddels in gang gezet om de informatievoorziening door overheidspartijen verder te verbeteren.

Inzichten uit onderzoek onder ondernemers

Oplossingen voor ondernemers

Werkwijze en betrokken organisaties

Klantreisonderzoek ‘starting a business in the Netherlands’

In 2021 was het percentage startende ondernemers met een niet-Nederlandse nationaliteit 23% van alle KVK-inschrijvingen. Een derde van deze ondernemers heeft een Europese achtergrond. Naast deze significante aantallen is er bovendien veel nieuwe Europese wetgeving in ontwikkeling die aandringt om de dienstverlening voor deze groep te verbeteren. Het in kaart brengen en herontwerpen van de klantreis van niet-Nederlandse EU-ondernemers kan de gezamenlijke dienstverlening richting de EU-ondernemers verbeteren. De volgende acties zijn inmiddels ondernomen:

  • Engelstalige flyer: vanaf 1 mei 2022 worden pas gestarte ondernemers, die niet Nederlandstalig zijn, een Engelstalige flyer aangeboden met informatie in KVK Welkomstmap. Deze flyer wordt meegegeven aan de frontoffice. Deze flyer verwijst naar KVK.nl/started van waaruit doorgeklikt kan worden naar andere Engelstalige content (KVK English).
  • Engelstalige e-mailserie: KVK biedt zogenoemde e-mailseries aan met daarin informatie over uiteenlopende onderwerpen die praktisch zijn voor ondernemers (bijvoorbeeld ‘succesvol starten met importeren’ en ‘hoe start je een webshop’). Sinds 2022 worden de e-mailseries van de KVK ook in het Engels aangeboden.
  • RelocationApp: een eenvoudige app met informatie voor startende niet-Nederlandstalige ondernemers, ontwikkeld door The Netherlands Point of Entry van de RVO. Zo krijgen ondernemers een stappenplan te zien dat zij kunnen volgen om een onderneming te starten: https://www.coolermedia.nl/werk/rvo-relocation-tool/
  • Forum Starters Belastingdienst: niet-Nederlandstalige ondernemers die vragen willen stellen aan de belastingdienst kunnen nu een startgesprek aanvragen via het forum van de belastingdienst.

Inzichten uit het onderzoek

Oplossingen voor niet-Nederlandse ondernemers

Werkwijze en betrokken organisaties

Klantreisonderzoek 'voor jezelf beginnen'

Ondernemerschap is de motor van onze economie, maar een bedrijf starten of dat overwegen is voor veel burgers een onzekere periode. Het kent een grote afhankelijkheid richting (informatie)voorzieningen vanuit samenwerkende overheidsinstanties. Met de klantreis ‘Ik wil voor mezelf beginnen’ is het starten van een onderneming als levensgebeurtenis in kaart gebracht. Zo verbetert het kabinet gezamenlijke dienstverlening richting startende ondernemers. 

Verschillende overheidsorganisaties werken aan het realiseren van oplossingen:

  • Eén daarvan is de naamchecker, waarbij de starter bij inschrijving kan checken of zijn bedrijfs- of merknaam beschikbaar is. De tool wordt ontwikkeld door de KVK en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en naar verwachting later in 2023 opgeleverd.
  • Ook wordt de starter vanaf nu geholpen met het kiezen van de juiste rechtsvorm door de rechtsvormchecker.
  • Verder is gewerkt aan een versnelling van de uitgifte van btw-identificatienummers door de Belastingdienst die bijvoorbeeld nodig zijn om te vermelden op offertes. Startende ondernemers kunnen deze nu inzien op MijnBelastingdienst Zakelijk. De uitgifte van zo’n nummer is daarmee korter dan in de situatie dat het alleen per post werd verstrekt aan ondernemers.
  • Als laatste verbetering is er een pagina beschikbaar met informatie over het opstarten van een webshop.

Inzichten uit onderzoek onder starters

Oplossingen voor starters

Werkwijze en betrokken organisaties

Klantreisonderzoek 'stoppen met ondernemen'

Stoppen met ondernemen kan veel stress opleveren. Vooral als er financiële problemen zijn is het belangrijk dat de overheid goed naar ondernemers luistert, hen de juiste dienstverlening biedt en helder communiceert. Met de juiste informatie kunnen ondernemers zelf kiezen welke oplossing het beste past bij hun specifieke situatie: doorgaan, schulden oplossen of stoppen. In de levensgebeurtenis ‘Stoppen met ondernemen’ liet de KVK metingen uitvoeren over de online dienstverlening om ondernemers die overwegen te stoppen met ondernemen nog beter te kunnen ondersteunen. Op basis van dit onderzoek voerde de KVK verbeteringen door in de informatie over het stoppen van een onderneming.

  • Vanaf 2019 stond er een 10-stappen-stoppenplan op het digitale ondernemersplein. Deze site werd gemiddeld 1500 keer per jaar geraadpleegd. Op basis van het uitgevoerde klantreisonderzoek is de website herschreven en beter gepositioneerd. Dit leverde 57.000 sessies op in 2020 en 133.000 sessies in 2021. 
  • In 2022 is er voor elke rechtsvorm een 10-stappen-stoppenplan gerealiseerd in het online uitschrijfproces van het KVK-Handelsregister. In 2022 zijn de stoppenplannen ruim 220.000 keer bekeken.

In juli 2023 worden de aanbevelingen verwacht van de aanjager schulden. Mogelijk zal dat aanknopingspunten opleveren voor verdere aanscherping van de communicatie, dienstverlening en instrumentarium rond het gecontroleerd stoppen van een onderneming.

Inzichten uit onderzoek onder ondernemers

In 2022 is een aanvullend verdiepend klantreisonderzoek naar ‘Ondernemers met problematische schulden’ uitgevoerd. Hoe kunnen we ondernemers met problematische schulden in staat stellen om op een passende en vloeiende manier terug te betalen? Hoe kunnen zij de juiste steun krijgen om het bedrijf weer gezond te krijgen? Of welke steun hebben ze nodig om gecontroleerd te stoppen?

Deze klantreis stelde de betrokken overheidsorganisaties in staat om de communicatie, diensten en processen rondom schulden en terugbetalen beter te ontwerpen vanuit de behoefte van de ondernemer.

Oplossingen voor ondernemers met problematische schulden

Werkwijze en betrokken organisaties

Klantreisonderzoeken in voorbereiding

Klantreisonderzoek naar multifunctionele landbouw

Samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt momenteel een verkenning uitgevoerd of een klantreisonderzoek kan worden uitgevoerd naar knelpunten die agrarische ondernemers ervaren bij het opstarten van niet-agrarische nevenactiviteiten.