De regeldrukkosten van 2023 op een rij

Vanaf vandaag zijn de totale regeldrukkosten over 2023 te vinden op de regeldrukmonitor. Naast de totale kosten zijn de grafieken met de ontwikkelingen rondom de regeldrukkosten van de afgelopen vijf jaar weer bijgewerkt. 

De regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik- 1e tranche ( drank en voedsel on-the-go) zorgde in 2023 voor de grootste regeldruk stijging van de structurele kosten. Het Belastingplan 2023 zorgde voor een afname van 3,7 miljoen euro van de structurele regeldrukkosten. Klik hier voor meer informatie over omvang van de structurele koste en afnames in 2023. 

Naast de regeldrukkosten zijn er in de huidige kabinetsperiode 24 MKB-toetsen of aanverwante toetsen uitgevoerd. Daarbij kende de toets over de private laadpaal infrastructuur het hoogste aantal deelnemers.