Voortgangsrapportage betere regelgeving en rapporten MKB-indicatorbedrijvenonderzoek naar de Tweede Kamer

Op 18 augustus 2023 heeft het kabinet de voortgangsrapportage van het programma vermindering regeldruk ondernemers en de rapporten van het MKB-indicatorbedrijvenonderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee laat het Ministerie van EZK de voortgang op het programma uit 2022 zien. In het programma staat een meetbare en merkbare regeldrukaanpak voor bedrijven centraal.

Een belangrijk onderdeel in het regeldrukprogramma is het MKB-indicatorbedrijvenonderzoek. Het indicatorbedrijf geldt daarbij als analyse-instrument om geldende verplichtingen, knelpunten en jaarlijkse kosten op het niveau van de ondernemer in kaart te brengen en aan te pakken. De eerste fase hiervan (onderzoek naar regeldruk binnen 6 sectoren: dienstverlening, retail, horeca, metaal, bouw, voedselproductie) is recent afgerond. De resultaten laten vooral generieke knelpunten zien. Onder het kopje MKB-indicatorbedrijven vindt u de onderliggende rapporten.

Met het versturen van de rapporten en de voortgangsrapportage is ook de regeldrukmonitor een feit en kunt u vanaf nu de voortgang van het regeldrukprogramma zien op deze website.