Cijfers en de tabellen MKB-toets tot 1 april 2024 bijgewerkt

Vanaf vandaag zijn de totale regeldrukkosten van het eerste kwartaal 2024 te vinden op de regeldrukmonitor en zijn de tabellen van de MKB-toetsen bijgewerkt. 

De regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik- 2e tranche (drank en voedsel on-the-go) zorgt tot nu toe voor de grootste regeldruk stijging van de structurele kosten. Daarnaast is zichtbaar dat de komst van de Omgevingswet voor lastenverzwaring en lastenverlichting zorgt. 

Naast de regeldrukkosten zijn er in het eerste kwartaal weer een aantal toetsen afgenomen en staan er nog de nodige toetsen op de planning. Denk aan de Arbovisie waarbij de RI&E en de Arbobeleid bij onder-aanneming centraal staan.