Europese Commissie vraagt input over rapportageverplichtingen

De Europese Commissie (EC) doet tot 28 november 2023 'het verzoek om input' voor het thema regeldruk. Dit betekent dat de EC vraagt om suggesties met concrete voorbeelden waarbij rapportageverplichtingen van EU-wetgeving kunnen worden geschrapt of vereenvoudigd. 

Een voorbeeld:
Een ondernemer geeft elke maand bepaalde informatie aan de overheid. Kan dit niet naar bijvoorbeeld een keer per jaar? 

De oproep loopt via het 'Geef uw mening'-portaal dat gebruikt wordt voor consultaties over EU-regelgeving. Klik hier om naar het portaal te gaan. Reageren is mogelijk tot 28 november 2023 en kan direct via het portaal.

Met dit initiatief wil de Commissie een eerste stap zetten om de meest ondoeltreffende en belastende rapportagevereisten voor bedrijven en overheden in kaart te brengen en te zoeken naar manieren om deze te moderniseren of te optimaliseren. Het doel van de EC is om de administratieve lasten van EU-wetgeving op middellange termijn met 25% te verminderen.